Sekretess.


DINA BILDER OCH DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN.

Vi uppskattar att du som kund ger oss fullt förtroende att hantera ditt privata bildmaterial och börjar alltid ett uppdrag med att teckna ett sekretessavtal. 

Där garanterar vi att vårt arbete utförs på enheter som inte är uppkopplade mot internet och att alla uppgifter som rör namn och personuppgifter förvaras säkert. 

Det garanterar att dina bilder alltid är skyddade. Vi som jobbar med ditt bildmaterial har naturligtvis tystnadsplikt. 

Du äger helt och hållet rätten till bilderna och övrig kundinformation använder vi bara för att kunna genomföra uppdraget på bästa sätt.